Verzekering lichamelijke ongevallen

Je slaat jouw voet om terwijl je tennist, je verrekt jouw spier tijdens een sprint, het kan je maar overkomen. Als je in jouw privéleven een ongeval heeft waarvoor niemand aansprakelijk is, draai je zelf op voor de gevolgen en de kosten. Het ziekenfonds zal tussenkomen, maar dat is beperkt. Een polis lichamelijke ongevallen betaalt jouw medische kosten en voorziet eveneens een vergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, een omniumverzekering voor uw eigen lichaam als het ware.

 

Download hier de nodige formulieren om beroep te doen op de verzekering:

 

 

De verzekering lichamelijke ongevallen dekt de lichamelijke, esthetische en financiële schade als gevolg van een ongeval in jouw privéleven.