Newsletter

Nieuws / Overtuig zwartspelers lid te worden!

Nu het zomerseizoen zeer dicht bij komt willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een paar zaken duidelijk te maken.

 

We stellen vast dat er veel NIET- leden actief zijn op onze padel- en tennisterreinen.Beste tennis- en padel spelers

 

 
Nu het zomerseizoen zeer dicht bij komt willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een paar zaken duidelijk te maken.
 
We stellen vast dat er veel NIET- leden actief zijn op onze padel- en tennisterreinen.
 
Regelmatig is er op de padel terreinen maar 1 of 2 mensen lid en 1 of 2 niet, of wordt er een terrein gereserveerd op de naam van 2 leden en zijn deze leden zelf niet aanwezig, maar spelen NIET- leden op dit terrein,…enz. Dit is uiteraard niet de bedoeling!
 
Aangezien het aantal padel-leden steeds groter wordt is het natuurlijk ook de logica zelve dat deze LEDEN kunnen spelen en niet het slachtoffer worden van ‘ZWART’-spelers die de terreinen onterecht in beslag nemen.
 
Het is de regel dat ALLE mensen die deelnemen aan het spel ook effectief tennis en/of padel lid zijn van onze club.
 
Vanaf het zomerseizoen zullen wij streng toezien op wie effectief speelt op de gereserveerde terreinen.
 
Indien wij misbruik blijven vaststellen zullen er maatregelen genomen worden! 
Niet- leden kunnen zicht uiteraard nog lid maken om het komende seizoen te (blijven) tennissen en/of padellen.
 
Wij wensen jullie heel veel spelplezier tijdens het komende zomerseizoen!
 
Laat de zon maar schijnen!
 
Met sportieve groet
 
Het bestuur


share: